Napomena: Napomena: Materijali u nastavku stavljeni su na raspolaganje radi omogućavanja jednostavne prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Raspoloživi troškovnici predefiniranih cjelovitih sustava mogu se koristiti za tehničke potrebe te kao financijska orijentacija o troškovima. Informacije o uvjetima Poziva možete pronaći u tekstu u nastavku, kao i na linku.
Objavljeni su Uvjeti i kriteriji za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 29.12.2023. godine objavio Uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planirani budžet 120 milijuna eura. Poziv se odnosi na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća te kuća stradalih u potresu. Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Subvencije za ugradnju OIE moguće su za objekte koji imaju energetske certifikate C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Za Mjeru 2: „Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP? 2150) “ najviši iznos opravdanih troškova iznosi 10 500 EUR. Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja.
Podnošenje prijava na Poziv započinje 13. ožujka 2024. godine.
Opravdani troškovi
    Fond će kao prihvatljive i opravdane troškove prihvaćati:
  • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
  • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju novih sustava i nove opreme,
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastale nakon objave ovih Uvjeta i kriterija.

Troškovi su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete, pri čemu FZOEU sukladnost s Tehničkim uvjetima. Nabavu i ugradnju materijala, sustava i opreme isključivo provodi izvođač radova. Troškove mjera za koje su materijali, sustavi i oprema nabavljeni na drugačiji način Fond će proglasiti u cijelosti neprihvatljivima.
Tehnički uvjeti za dizalice topline koje se prijavljuju u Poziv:
Radna tvar: GWP ≤ 2150
SCOP: zrak - voda ≥ 3,5 za t polaza vode = 35 °C (η s,h ≥ 137 %)
SCOP: zrak - voda ≥ 3,1 za t polaza vode = 55 °C (η s,h ≥ 121 %)
Sve dokumente Poziva moguće je preuzeti na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-7679/7679