Napomena: Materijali u nastavku stavljeni su na raspolaganje radi omogućavanja jednostavne prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u razdoblju od 28.09.2022. do 31.12.2022. Budući da je Poziv zatvoren, prijave više nisu moguće, no raspoloživi troškovnici predefiniranih cjelovitih sustava i dalje se mogu koristiti za tehničke potrebe te kao financijska orijentacija o troškovima. Budući da se slični Javni pozivi periodički ponavljaju, prilikom objave novog Poziva cijene i podaci bit će ažurirani. Informacije o uvjetima prethodnog Poziva možete pronaći u tekstu u nastavku, kao i na linku.
Pojašnjenje mogućnosti sufinanciranja temeljem JAVNOG POZIVA ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-2/22) od 28.09.2022.
FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) objavio je 28.09.2022. JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-2/22) Poziv se odnosi na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu. Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici legalno sagrađenih obiteljskih kuća, u kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Subvencije za ugradnju OIE moguće su za objekte koji imaju energetske certificate C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.
Za Mjeru 2: „Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode“ najviši iznos opravdanih troškova iznosi 80.000,00 kn odnosno 10.617,82 EUR. Prijava na Poziv i dodjela subvencije moguća je separirano samo za navedenu mjeru čija provedba nije uvjetovana građevinskim ili drugim povezanim radovima koje je potrebno provesti na objektu.
    Maksimalna subvencija koja se może ostvariti ovisi o regiji u kojoj se objekt nalazi, ukupnom iznosu subvencije i iznosi:
  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima RH.
Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.
Opravdani troškovi
Opravdani troškovi po Pozivu su
troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
nastali nakon objave Poziva (28.09.2022.)
pri čemu se vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Troškovi su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete, pri čemu FZOEU sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne ponude
ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme
(raspoloživi za tipske sustave u dokumentima koje je moguće preuzeti na poveznicama u nastavku), te prijavni obrazac. Za sustave za korištenje obnovljivih izvora energije nazivne snage ≥ 30 kW u prijavi na Poziv potrebno je priložiti Glavni projekt (nije dovoljan samo troškovnik izvođača radova/dobavljača opreme).
Tehnički uvjeti za dizalice topline koje se prijavljuju u Poziv:
Radna tvar: GWP ≤ 2150
SCOP: zrak - voda ≥ 3,5 za t polaza vode = 35 °C (η s,h ≥ 137 %)
SCOP: zrak - voda ≥ 3,1 za t polaza vode = 55 °C (η s,h ≥ 121 %)
Opravdana oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti:
Kolektorsko polje ili geosonde, solarni kolektorski sustav,
dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje • ostala oprema za pravilan rad sustava • građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.)
Sve dokumente Poziva moguće je preuzeti na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195